UPM:n lomakylän ranta-asemakaava

Porin kaupungin Yyterin alueen UPM:n lomakylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Kaavaehdotus

Sijainti

UPM:n lomakylä

Kaava-alue sijaitsee noin 20 km Porin keskustasta luoteeseen Meri-Porin alueella Yyterin hiekkasantojen eteläosassa. Suunnittelualue on noin 1,1 km valtatie 2 (Mäntyluodontie) länsipuolella.
Suunnittelualue on lähes rakentamatonta ranta-aluetta ja pinta-alaltaan noin 115 ha. Rantaviivan kokonaispituus on noin 1,4 km.

Kaavan tavoitteet

Porin kaupungin Yyterin alueelle Yyterin RN:o 1:827 kiinteistön noin 115 ha suuruiselle alueelle laaditaan maanomistajan toimesta ranta-asemakaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta, joka koskee osaa UPM:n lomakylän ranta-asemakaavaa. Ranta-asemakaavan tavoitteena on uuden matkailupalvelualueen perustaminen ja nykyisen lomakylän laajentaminen. Kaava-alueen edustalla sijaitsevat Yyterin hiekkadyynit on tarkoitus kaavoittaa virkistysalueiksi, joiden käyttöä osittain tulevat rajoittamaan ko. Natura-aluetta koskevan rauhoituspäätöksen määräykset. Natura-ohjelmaan sisältyvä eteläisin osa alueesta tullaan kaavoittamaan luonnonsuojelualueeksi.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilöt

Kaavaa laativa konsultti:
Ympäristönsuunnittelu Oy

Kaavan vaiheet

 • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2013
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.6.-27.6.2011
 • Ranta-asemakaavaluonnos nähtävillä 4.12.2013-7.1.2014
 • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 11.2.2019
 • Ranta-asemakaavaehdotus nähtävänä 21.2-25.3.2019
 • Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa 27.2.2019

Kaavaehdotuksen liitteet:

 • kuulutus
 • kaavakartta 
 • kaavaselostus 
 • kaavaselostuksen liitteet
 • erillisliitteet 10.1-10.7 
 • erillisliitteet 10.8-10.10 
 • erillisliitteet 10.11 
 • erillisliite 10.12 
 • erillisliite 10.13 

Yleisötilaisuus

Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa 27.2.2019 klo 18-19.30 Meri-Porin yhtenäiskoulun auditoriossa, Rieskalantie 8, 28800 Pori.

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori