Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut 31.5.2021 THO:n antaman päätöksen pääasiaratkaisun osalta sekä kaupunginvaltuuston tekemän hyväksymispäätöksen.

Sijainti

Pohjois-Poriin, Pohjajoen ja Uksjärven väliselle alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaavaehdotus tuulivoimapuiston toteuttamiseksi. Alueen koko on noin 10,1 km² ja sille on tarkoitus sijoittaa enintään 14 kpl nimellisteholtaan 3 – 4,5 MW tuulivoimalaa, joiden tornikorkeus on enintään 150 metriä ja enimmäiskorkeus enintään 220 metriä maanpinnasta. Osayleiskaavaa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 77 a § mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena. 

Kaavan tavoitteet

Suunnittelutehtässä on selvitetty tuulivoimaloiden sijoittumisen edellytykset kaava-alueeksi rajatulla maa- ja metsätalousalueella. Tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden toteuttaminen siten, että rakentamisaikaiset sekä pitkän aikavälin ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Suunnitelmassa hyödynnetään alueella olemassa olevaa tiestöä huolto- ja rakentamisaikaisena liikenneverkkona. Kaavassa osoitettava sähkönsiirtoverkosto sijoitetaan ensisijaisesti tiestön yhteyteen. Suunnittelualueen päämaankäyttötarkoitukseksi jää edelleen maa- ja metsätalousalue.

Muutettu osayleiskaavaehdotus nähtävänä

Luonnosvaiheessa keväällä 2015 saadun palautteen pohjalta laaditiin osayleiskaavaehdotus, joka oli nähtävänä vuoden 2016 keväällä. Siitä saadun palautteen perusteella on laadittu 5.9.2017 päivätty muutettu osayleiskaavaehdotus, joka oli nähtävänä 28.9.-27.10.2017. 

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilöt kaavanlaadintavaiheessa

KAAVOITUSVIRANOMAINEN:
Porin kaupunki, yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen

KAAVAN LAATIVA KONSULTTI:
Ramboll Finland Oy
Niemenkatu 73
15140 Lahti
Puh. 020 755 611, Faksi 020 755 7801

Yksikön päällikkö, kaavoitusarkkitehti
Annu Tulonen
puh. 040 675 0332
sähköposti: annu.tulonen@ramboll.fi

YVA-menettely:
Johtava asiantuntija, dos. FT
Joonas Hokkanen
puh. 0400 355 260
sähköposti: joonas.hokkanen@ramboll.fi

Lisätiedot

Yleiskaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p. 044 701 0495

Kaavan vaiheet

 • Vireille: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.10.2013.
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.10.-4.11.2013.
 • Osayleiskaavaluonnos nähtävillä 7.3.-20.4.2015.
 • Osayleiskaavaluonnoksen esittely YVA-selostuksen tiedotustilaisuuden yhteydessä maanantaina 16.3.2015 Ahlaisten koululla.
 • Kaupunginhallitus asetti nähtäville 11.4.2016.
 • Osayleisaavaehdotus oli nähtävänä 21.4.-20.5.2016 Porin kaupunkisuunnittelussa, pääkirjastossa ja Ahlaisten kirjastossa.
 • Osayleiskaavaehdotusta esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 3.5.2016 klo 18.00 alkaen Ahlaisten koululla, Ahlaistentie 732.
 • Porin kaupunginhallitus päätti 22.8.2016 hankevastaavien Satawind Oy:n ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n anomuksesta keskeyttää kaavan käsittelyn mahdollisten muutostarpeiden selvittämiseksi.
 • Porin kaupunginvaltuusto päätti 27.2.2017 palauttaa asian valmisteltavaksi.
 • Osayleiskaavaehdotus oli uudelleen nähtävänä 28.9.-27.10.2017.
 • Osayleiskaavaehdotusta esitettiin yleisötilaisuudessa Ahlaisten koululla 9.10.2017.
 • Kaupunginhallitus käsitteli lausuntojen ja muistutusten jälkeen tarkistettua osayleiskaavaehdotusta 5.2.2018 ja päätti esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen 26.2.2018.
 • Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen (THO).
 • THO on hylännyt valitukset 17.12.2019.
 • Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut 31.5.2021 THO:n antaman päätöksen pääasiaratkaisun osalta sekä kaupunginvaltuuston tekemän hyväksymispäätöksen.

Ota yhteyttä:

Kirsi-Maria Viljanen
Yleiskaavapäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori