Jakkuvärkin tuulivoimapuiston osayleiskaava

SABA Wind Oy Ab/ SABA Tuulivoima Oy on keskeyttänyt kaavoitushankeen 11.1.2016. Saba Tuulivoima Oy on hankevastaavana tuulivoimapuiston toteuttamiseksi Viasveden ja Makholman väliselle metsäalueelle. Alueen koko on noin 12,2 km² ja sinne on tarkoitus sijoittaa yhdeksän voimalaa, joiden napakorkeus on 100-125 metriä. Tavoitteena on aloittaa tuotanto Jakkuvärkin tuulivoimapuistossa vuonna 2016. Tuulivoimapuiston arvioitu käyttöaika on noin 25 vuotta, jota voidaan jatkaa koneistoja uusimalla.
Kaavaehdotus

Sijainti

Porin kaupungin Jakkuvärkin alueelle suunniteltu Saba Tuulivoima Oy:n tuulivoimapuistoalue sijaitsee Makholman, Viasveden ja Perä-Amerikan välisellä alueella, noin 2 km Porin asemakaava-alueen länsi-lounaispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,2km². Maa-alueet ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa.

Kaavan tavoitteet

Saba Tuulivoima Oy on käynnistänyt hankkeen tuulivoimapuiston toteuttamiseksi Jakkuvärkin alueelle. Tavoitteena on aloittaa tuotanto Jakkuvärkin tuulivoimapuistossa vuonna 2016. Tuulivoimapuiston arvioitu käyttöaika on 50 vuotta.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilöt

Porin kaupunki:
Juha Mäkelä, yleiskaavapäällikkö

Kaavoituskonsultti:
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere

Pekka Seppänen, ins. AMK
Puh. 050 911 1972
pekka.seppanen@fcg.fi

Kaavan vaiheet

  • Vireille: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.10.2012.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.10.–13.11.2012.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 15.6.-15.8.2013.
  • Osayleiskaavaehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 8.11.-19.12.2014.
  • yleisötilaisuus Viasveden Mäntypirtillä torstaina 11.12.2014 klo 18.00 alkaen.
  • SABA Wind Oy Ab/ SABA Tuulivoima Oy on keskeyttänyt kaavoitushankeen 11.1.2016.

 

Ota yhteyttä:

Kirsi-Maria Viljanen
Yleiskaavapäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori