Luvian ja Porin Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Osayleiskaava-alue sijaitsee Luvian ja Porin rajalla, pääosin Luvian Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon alueella ja ulottuu myös Porin puolelle. Porin puoleinen osa on noin 4,6 km².

Yhteyshenkilöt

Luvian kunta:
Merja Välimäki, rakennustarkastaja
Kirkkotie 17, 29100 Luvia
puh. (02) 540 8198, 050 387 9119
merja.valimaki@luvia.fi

Porin kaupunki:
Heimo Salminen, yleiskaava-arkkitehti

Kaavoituskonsultti:
Pekka Seppänen, suunnittelija
FCG Finnish Consulting Group Oy
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere
puh. 050 911 1972
pekka.seppanen@fcg.fi

Kaavan vaiheet

  • Vireille: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.5.2011, tarkistettu 25.4.2012.
  • Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 11§ mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, jossa käsiteltiin myös YVA:sta ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatua palautetta pidettiin 1.2.2012.
  • Osayleiskaavaluonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.5-2.7.2012. Osayleiskaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 11.6.2012 Luvian Tasalassa.
  • Osayleiskaavaehdotus oli nähtävänä ja lausunnoilla 1.6.-1.7.2013.
  • Lausuntojen ja muistutusten johdosta osayleiskaavaehdotusta muutettiin siinä määrin, että Luvian kunnanhallitus päätti 18.11.2013 ja Porin kaupunginhallitus 25.11.2013, että ehdotus asetetaan uudelleen nähtäväksi, ja että siitä pyydetään vielä tarpeelliset lausunnot.
  • Muutettu osayleiskaavaehdotus oli nähtävänä 30.11.2013-3.1.2014.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan Porin kaupungin aluetta koskevalta osalta 26.5.2014 ja kaava on siltä osin lainvoimainen 15.7.2014.
  • Luvian kunta hyväksyi osayleiskaavan Luvian kunnan aluetta koskevalta osalta 18.6.2014.
  • Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka kumosi valitukset 3.9.2015.
  • Lainvoimainen Luvian osalta 23.9.2015.