POIKKEAMINEN ASEMAKAAVASTA TELJÄN 2. KAUPUNGINOSASSA

MVR-Yhtymä Oy hakee poikkeamislupaa MRL:n 57 §:n ja 58 §:n määräyksistä Uusi Panimo -nimisen suojeltavan rakennuksen purkamiselle ja uuden ulkoarkkitehtuuriltaan vastaavan rakennuksen rakentamiselle tontille 609-2-26-4, Annankatu 2 (Karhukortteli). Uudisrakennuksen kerrosala on 977 m2 ja rakennukseen on suunniteltu 4 asuntoa. Purettava rakennus on asemakaavassa osoitettu suojeltavaksi (sr-37). Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 830 m2 ja sallittu asuntojen lukumäärä 2.

Poikkeamisen johdosta varataan MRL:n 173 §:n ja MRA:n 86 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Mahdolliset poikkeamista koskevat kirjalliset muistutukset on toimitettava 7.8.2019 mennessä kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95, 28101 PORI tai käyntiosoite Yrjönkatu 6 B (Palvelupiste Porina) tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi. Asiakirjat liitteineen ovat nähtävissä kaupunkisuunnittelussa sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu.

 

Havainnekuva