SUOMEN HYÖTYTUULI OY -POIKKEAMINEN

Suomen Hyötytuuli Oy hakee poikkeamista MRL:n 58 §:n määräyksistä kahden tuulivoimalan rakentamiselle määräaloille tilasta PORI I 609-430-1-18 Tahkoluodon satamassa. Suunnitellut tuulivoimalat korvaavat alueen nykyiset neljä tuulivoimalaa. Poikkeamishakemuksen tarkoituksena on korvata v. 2016 myönnetty poikkeamispäätös kolmelle tuulivoimalle.
 
Yksittäisen tuulivoimalan teho on 4-10 MW ja lähtöäänitaso enintään 110 dB. Tuulivoimaloiden suunniteltu tornin korkeus on 130 m, roottorin halkaisija 167 m ja rakenteiden enimmäiskorkeus merenpinnasta 215 m.

Poikkeamisen johdosta varataan MRL:n 173 §:n ja MRA:n 86 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Mahdolliset poikkeamista koskevat kirjalliset muistutukset tulee jättää 27.6.2018 mennessä Porin kaupunkisuunnitteluun Yrjönkatu 6 B (7.krs), 28100 Pori. Asiakirjat liitteineen ovat nähtävissä virka-aikaan kaupunkisuunnittelussa sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu.

Tuulivoimaloiden sijoittuminen kartalla.
Tuulivoimaloiden sijoittuminen kartalla., by Kaupsu/TB

Lisätietoja antavat: