Alueen esittely

Jokikeskuksen alue sijaitsee Kokemäenjoen ranta-alueella Porin keskustassa. Kokemäenjoki on olennainen osa porilaisten kaupunkiympäristöä ja identitettiä.

Keskellä kansallista kaupunkipuistoa 

Porin Jokikeskuksen alue kuuluu Porin kansalliseen kaupunkipuistoon ja on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Jokikeskus toteuttaa Porin kansallisen kaupunkipuiston tavoitteita. 

Eteläranta

Eteläranta, kuva Heli Koskela

Eteläranta 

Eteläranta ja Kivi-Porin kivikorttelit muodostavat valtakunnallisesti täysin ainutlaatuisen ja historiallisen kaupunkirakenteen. Maisemallisten, arkkitehtoonisten ja historiallisten arvojen lisäksi Eteläranta on etenkin kesäisin tärkeä tapahtuma- ja vapaa-ajanvieton alue. Etelärannan maisemaa hallitsee vastarannan Puuvillatehdas ja Kirjurinluoto sekä Jalmari Castrénin suunnittelema asemakaavalla suojeltu valtakunnallisesti arvokas Porin silta. 

Pohjoisranta 

Pohjoisranta rantapuistoineen on vanhaa teollisuusmiljöötä. Työläiskaupungin historia on nähtävissä yhä edelleen Puuvillatehtaan ja Porin konepajan alueilla. Vanhassa Puuvillatehtaassa on Porin yliopistokeskus, sekä eri virastoja ja yrityksiä. Puuvillan kauppakeskus on luonut alueesta yhden kaupungin kaupallisen keskuksen.  

Kirjurinluoto 

Kirjurinluoto on kaupungin keskustan tuntumassa oleva laaja virkistysalue. Se sijaitsee Porin keskustan läpi virtaavan Kokemäenjoen suulle muodostuneen Pohjoismaiden laajimman suiston alkupäässä. Alue on luonnoltaan, toiminnoiltaan ja historialtaan monimuotoinen. Kirjurinluoto Arena ja Lokkilava ovat alueen suurtapahtumien tapahtumapaikkoja. Kirjurinluodossa näkyvät vanhan kansanpuiston piirteet ja se on kaupunkilaisten jokapäiväinen vapaa-ajanvieton alue. Suomen parhaaksi valitun Pelle Hermannin leikkipuiston lisäksi siellä on muun muassa ulkoilureittejä, uimaranta, liikennepuisto, kesäteatteri ja näyttelypuutarha.