Jokikeskuksen suunnittelun vaiheet ja osallistaminen

SUUNNITTELUN VAIHEET

Porin Jokikeskus –hanke käynnistyi 2010. Alueen suunnittelusta järjestettiin kilpailu 2011-2012. Kilpailun tavoite oli saada alueelle yleissuunnitelma, jolla parannetaan alueen toiminnallisuutta. Lisäksi haluttiin luoda alueelle uutta ilmettä kevyenliikenteen siltojen ja rantarakenteiden avulla. Kilpailun voittajaksi ja jatkosuunnitteluun valittiin WSP Finland Oy:n ja Arkkitehdit NRT Oy:n suunnittelema Birdy. Tutustu kilpailutöihin.

Voittajasuunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan osissa. Etelärannan ensimmäinen osa Porinsillalta Cafe Jazzille uudistettiin vuonna 2017. Etelärannan toinen osa Cafe Jazzilta Taavi-sillan kupeeseen toteutetaan vuosina 2019-2020.

Yhteenveto 11.10.2018
·  Työpaja ja kävelykierros jokirannassa 6.3.2013.
·  Asemakaavaluonnoksen ja yleissuunnitelman esittely, yleisötilaisuus 22.11.2012.
·  Yleissuunnitelma valmis 2.11.2012.
·  Yleissuunnitelman luonnokset esillä palvelupiste Porinassa 31.8.2012 asti.
·  Yleissuunnitelman luonnosten esittely, yleisötilaisuus 20.8.2012.
·  Kilpailuehdotus Birdy jatkosuunnittelun pohjaksi, yleissuunnitelman laatiminen 12.3.2012 (KH).
·  Kilpailuehdotusten esittelyilta 13.12.2011, kilpailuehdotukset esillä 30.12.2011 asti Palvelupiste Porinassa.
·  Kilpailuehdotusten esittely ja voittajan julkistaminen 25.11.2011. 
·  Suunnittelu- ja tarjouskilpailu 11.5.-19.9.2011.
·  Jokikeskus taustaselvitys hyväksytty jatkotyön pohjaksi 17.1.2011 (KH).
·  Keskustelutilaisuus asukkaille ja medialle 3.11.2010.
·  Asukaskysely 28.10.-15.11.2010.
·  Kysely yrittäjille 22.10.-4.11.2010.
·  Keskustelutilaisuus yrittäjille 19.10.2010.
·  Kävijätutkimus, Turun yliopisto 30.7.-23.8.2010.
·  Ideapaja kesä 2010.