Porin Aarre - kilpailuohjelman liitteet

Kilpailun ohjelma-asiakirjoihin kuuluvat kilpailuohjelma sekä sen liitteet. Kilpailuohjelman liitteisiin kuulu selvityksiä, joissa on lisätietoa suunnittelualueesta. Jos liiteaineistojen ja kilpailuohjelman välillä on ristiriitoja, kilpailuohjelman tiedot ovat ensisijaisia.

Kilpailuohjelma

Kilpailuohjelman liitteet: 

Osa liitetiedostoista on muodossa, joita ei saa auki ilman sopivaa sovellusta (kuten dwg ja zip-pakatut tiedostot). Voit ladata kaikki liitteet pakattuna yhteen tiedostoon Lisätietoa-palkista. 

1. Kilpailun tilaohjelma (pdf)

2. Kilpailualueen pohjakartta (dwg) 

3. Voimassa oleva asemakaava (pdf)

4. Olevien rakennusten piirustukset (zip)
a) Satakunnan Museo (pdf/dwg)
b) Hotelli Otava (dwg)
c) Porin Teatteri (dwg)
d) Raatihuone (pdf/dwg)

5. Satakunnan Museon rakennushistoriaselvitys (pdf)

6. Hotelli Otavaa koskevat artikkelit teoksesta Toiveet ja todellisuus, Satakunnan rakennusperinnön hoito -projekti 1998–2000 loppuraportti. (pdf)

7. Viistoilmakuvia kilpailualueelta (zip)

8. Valokuvia kilpailualueelta (zip)

9. Karhukortteli (zip)
a) Karhukortteli, asemapiirustus (pdf/dwg)
b) Karhukortteli, julkisivut Hallituskadulle ja Valtakadulle (dwg)
c) As Oy Porin Mesikämmen, julkisivut (dwg)
d) As Oy Porin Otso, pääpiirustukset (pdf)

10. Porin kansallinen kaupunkipuisto
a) Porin kansallisen kaupunkipuiston historia ja maisema (pdf)
b) Porin kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma (pdf)

11. Jokikeskus
a) Jokikeskus, yleissuunnitelma (pdf)
b) Jokikeskus hankkeen esitteet ja julkaisut 

12. Katusuunnitelmat (zip)
a) Hallituskatu
b) Eteläranta
c) Teatterikatu
d) Valtakatu
e) Annankatu

13. Alueleikkaus- ja aluejulkisivupohja (dwg) 

Liiteaineistoihin voi vapaasti tutustua, mutta niitä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuin kilpailuun osallistumiseen.