PORMESTARINLUODON KESKUS

- Suunnittelu ja tontinluovutuskilpailu

Tontinluovutuskilpailu

 

Perustiedot

Porin Pormestarinluodon alue kehittyy ja tiivistyy, mikä asettaa paineita alueen palvelutason turvaamiseksi ja maankäytön tehostamiseksi. Pormestarinluodon liikekeskuksen tilat kaipaisivat päivittämistä, mutta pelkkä niiden peruskorjaaminen kaupalliseen käyttöön ei ole taloudellisesti perusteltavissa, vaan taloudellinen toteuttamiskelpoisuus edellyttäisi lisärakentamista ja tontinkäytön tehostamista.

Toteuttamiskelpoisimman, toteuttajan kannalta houkuttelevimman ja asiakkaiden kannalta toimivimman ratkaisun löytämiseksi Liikekeskus järjestää yhdessä Kaupungin kanssa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun (jäljempänä myös "kilpailu"), jossa alueen tulevat toteuttajakandidaatit esittävät parhaat ratkaisunsa alueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi sekä tarjoutuvat samalla toteuttamaan suunnittelemansa hankkeen.

Kilpailualueena on ensisijaisesti asemakaavan mukaiset korttelin 6 tontit 2 ja 3. Toteuttajien ja asiakkaiden kannalta houkuttelevin ratkaisu voi kuitenkin syntyä kytkemällä hanke tiiviisti alueen yleiseen kehitykseen, minkä vuoksi kilpailussa sallitaan kilpailuehdotusten ulottaminen kilpailualueen tonttien lisäksi myös ympäröiville Kaupungin omistamille laajennusalueille.
Kilpailun järjestämiseksi Kaupunki myöntää Liikekeskukselle suunnitteluvarauksen omistamilleen liitekartan 1. mukaisille kilpailu- ja laajennusalueille. Suunnitteluvarauksen pinta-ala on yhteensä n. 20 960 m2, josta tontti 2 on 10 599 m2, tontti 3 on 2394 m2 ja laajennusalueet ovat yhteensä n. 7970 m2.

Kilpailu on kaikille avoin ja edellyttää ilmoittautumista viimeistään 28.2.2018 mennessä.

Kilpailuaika on 1.2.2018 – 31.5.2018.

Ilmoittautuminen

Kilpailuun ilmoittaudutaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@pori.fi otsikolla "Pormestarinluodon kilpailu – ilmoittautuminen". Ilmoituksessa esitetään vähintään yhteyshenkilö.

Esittelytilaisuus

Kilpailijoille järjestetään 1.2.2018 klo 14.00 tilaisuus, jossa kaupunki esittelee kilpailutehtävän ja sen tavoitteet. Tilaisuus järjestetään Porin kaupungin teknisen lautakunnan kokoushuoneessa, Porin tekninen palvelukeskus, Valtakatu 4 (8 krs).

Porkka

Lisätiedot

Porin kaupunkisuunnittelu
kaavoitusarkkitehti Otto Arponen, puh. 044 701 1606
kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, puh. 044 701 1601

KOy Pormestarinluodon keskus
Olli Kovanen, Trevian Asset Management Oy, puh. 050 36 11 448
Hannu Koski, Porin YH-Asunnot Oy, puh. 044 701 2401