Selvityksiä

Porin kaupunki tilaa tai tuottaa erilaisia aineistoja, selvityksiä ja suunnitelmia kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun tueksi.

Korkean rakentamisen selvitys, raportti 2019
- Ramboll Oy

Promenadi-Pori kaupunkikeskustaprojekti 2000, raportti
- Porin kaupunkisuunnittelu

Y-pakki Satakunnan Museo

Rakennusinventointeja selattavissa Y-Pakki -sovelluksessa, Y-Pakki
- Satakunnan Museo

Porin ruutukaavakeskusta, modernin rakennusperinnön inventointi, raportti 2019
Lisätietoa
- Porin kaupunkisuunnittelu ja Satakunnan Museo