Selvityksiä

Porin kaupunki tilaa tai tuottaa erilaisia aineistoja, selvityksiä ja suunnitelmia kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun tueksi.
Selvityksiä

Porin ruutukaavakeskusta, modernin rakennusperinnön inventointi, raportti 2019
Lisätietoa
- Porin kaupunkisuunnittelu ja Satakunnan Museo

Korkean rakentamisen selvitys, raportti 2019
- Ramboll Oy