Tie- ja katuverkkosuunnitelma 2040

Porin ja Ulvilan alueelle on valmistunut tie- ja katuverkkosuunnitelma, joka ohjaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua seuraavan 20 vuoden aikajänteellä.

Työssä on määritelty vuoden 2040 tavoiteverkko investointitarpeineen ja se palvelee myöhemmin käynnistyviä yleiskaavatöitä sekä väyläinvestointien valmistelua. Selvitys toimii maankäytön ja liikenneverkon suunnittelun taustaselvityksenä, eikä tule käymään läpi virallista lausuntokierrosta tai poliittista käsittelyä. Työ ei myöskään johda välittömiin investointipäätöksiin.

Suunnitelmassa esitettävillä ratkaisuilla pyritään parantamaan liikkumisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä mm. alentamalla nopeusrajoituksia keskustassa, rakentamalla kiertoliittymiä ja poistamalla tasoristeyksiä. Kuljetusten sujuvuutta lisätään parantamalla yhteyksiä päätieverkolle ja satamiin poistamalla nykyisiä pullonkauloja. Väyläverkon investointitarpeissa painotetaan olemassa olevien väylien kehittämistä.

Suunnitelman yleisötilaisuus toteutettiin maaliskuussa 2021 hankkeen nettisivuilla julkaistulla esittelyvideolla, joka oli nähtävillä kahden viikon ajan.  Esittelystä jätettiin 15 kysymystä tai kommenttia, joihin suunnitteluryhmä antoi jälkikäteen julkiset vastaukset.