Porin kiertotalouden tiekartta (2021-2023)

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on valtakunnallinen hanke, joka edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja se saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.

Millainen on resurssiviisas Pori? Vastaa, vaikuta ja voita.

Osallistu vähähiilisen kiertotalouden tiekartan tekemiseen vastaamalla kyselyyn. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Reilu herkkukassi. Kysely avautuu tällä sivulla ti 12.7.2022.

VASTAA KYSELYYN TÄSTÄ

Tausta

Porin kaupunki, ja osatoteuttajana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, toteuttivat viittä kiertotalouden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen tähtääviä osahankkeitaan vuosina 2017–2021. Porin kaupungin ja Prizztechin osahankkeiden yhteenlaskettu budjettiosuus on lähes 1,4 miljoonaa euroa. Tästä EU-tuen osuus on 60 prosenttia.

Porin kaupunki on sitoutunut jatkamaan CIRCWASTE – Kohti Kiertotaloutta osahanketta C.11 vuosina 2021-2023, jolloin hankkeessa tehdään kiertotalouden tiekartta Porin kaupungille. Hankkeen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä.

Tiekarttatyö

Tiekartalla kootaan kaupungin tekemät sitoumukset vastuullisuuteen, kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen yhden toimintamallin alle, joka jatkossa ohjaa ja velvoittaa kaupunkia edistämään niitä konkreettisten toimenpiteiden kautta. Myös yritysten siirtymistä kohti kiertotaloutta kannustetaan. Tiekarttaa kootaan yhteistyössä toimialojen, Porin yliopistokeskuksen, SAMK/CANEMURE -hankkeen, Palveluliikelaitoksen, Pori Energian ja Prizztech Oy:n kanssa. Tiekartta kokoaa Porin kaupungin toteuttaman viiden Circwaste – Kohti kiertotaloutta osahankkeen tulokset yhteen. Tiekartan avulla edistetään kansallisen kiertotalousohjelman mukaista siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Tiekartasta tehdään sähköinen, visuaalinen ja sen toteuttamista varten luodaan erilaisia mittareita. Kaupunginhallitus hyväksyy valmiin tiekartan.

Tiekarttatyötä ohjaa tiekartalle asetettu työryhmä. Työryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa vuosina 2021–2023. Työryhmän tavoite on ohjata tiekarttatyötä, valita tiekartan painopistealueet ja toimenpiteet sekä hyväksyä tiekartan sähköisen toteutuksen tapa. Työryhmän asiantuntijajäsenet on nimitetty eri toimialoilta ja yhteistyötahoilta, jotta tiekartta ja sen toimintasuunnitelma saadaan vakiinnutettua osaksi kaupungin toimintaa. Työryhmä on kaupunginjohtajan nimeämä ydinryhmä, joka on toimivaltainen tekemään tiekarttaa koskevia päätöksiä.

Työryhmän koollekutsujana ja vastuuhenkilönä toimii projektipäällikkö Katja Alakerttula.

Tiekarttatyötä valmistellaan teemakohtaisissa työpajoissa. Työpajat ovat avoimia kaupungin henkilöstölle ja niihin kutsutaan teemakohtaisesti asiantuntijoita. Lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista päivitetään sivustolle.

 

Ajankohtaista

SuomiAreenan kansalaistori 12.7.2022

SuomiAreenan kansalaistorilla esitellään Porin kiertotalouden tiekarttaprosessia ti 12.7. klo 10–17. Tervetuloa Porin kaupungin osastolle tutustumaan ja osallistumaan tiekarttatyöhön vastaamalla kyselyyn "Millainen on resurssiviisas Pori?" Mukana samaan aikaan myös Reilun kaupan kannatustyöryhmä. Osasto 33-34, katso lisätietoja: www.suomiareena.fi/pori/kansalaistoripaikat

Kysely avautuu 12.7. myös tällä sivulla.

Uusi Pori 2030 -strategia on julkaistu

Uudessa Pori 2023 -strategiassa tiekarttatyö nähdään koko kaupunkia läpileikkavaana strategisena työkaluna: "Toteutamme resurssiviisautta edistävää kiertotalouden tiekarttaa ja edistymisestä raportoidaan vuosittain." 

Tutustu lisää: Sujuvan arjen ja kestävän kasvun kotikaupunki - Pori 2023 -stategia

Kevään teematyöpajat

Kiertotalouden tiekartan laatimiseksi järjestetään teematyöpajojen sarja keväällä 2022. Työpajat järjestetään etänä ja niiden avulla hahmotellaan tiekartan teemojen sisältö ja keskeiset toimijat.

  • Kestävä arki 14.2.2022 klo 13.30-16.00
  • Kestävä liikkuminen 21.3. klo 12.30-15.00
  • Kestävä kaupunki (hankinnat, energia, strategia, luonto) 13.4. klo 9-11.30
  • Kestävä kaupunki (rakentaminen) 25.4. klo 12.30-15.30
  • Vihreän kasvun Pori 5.5. klo 9-11.30

Työpajat jatkuvat syksyllä 2022 samoista teemoista. Syksyn tavoite: tunnistaa keskeiset toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan työpajoihin, ota yhteyttä!

Uutiset

Porin kaupungille valmistumassa kiertotalouden tiekartta (31.1.2022)

 

Seuraa tiekarttatyötä ja osahanke C.11 Luuppia Twitterissä: @LuuppiCIRCWASTE

Tilaa uutiskirje ja pysy kartalla! Tilaa tästä.

Circwaste-logo-koodi-disclaimer

Ota yhteyttä:

Katja Alakerttula
Projektipäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö / Elinvoima- ja ympäristötoimialan projektit
Valtakatu 11 28100 Pori
Pepita Heurlin
Projektisuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö / Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Valtakatu 11 28100 Pori