Porin Veden johtokunta

PORIN VESI, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 27.11.2019

 

§64 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§65 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Salmio ja Nina Aronen.

 

§66 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

§67 Porin Veden tulosraportti 30.10.2019

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§68 Johtokunnan kokoukset kevätkaudella 2020

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§69 Porin Veden vuokra kiinteistöyhtiölle

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§70 Vahingonkorvausvaatimus vesimittarin liitososista, Lemmontie 13, Maa-Invest Ky

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.