Etusivu > Porin Jätehuolto > Ympäristö

Ympäristöstä huolehditaan

Jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö lisääntyvät entisestään lähivuosina. Tavoitteena on, että kaikki hyödynnettävissä oleva jäte hyödynnetään joko materiaalina tai energiana ja vain hyödyntämiskelvoton jäte sijoitetaan kaatopaikalle.

Hangassuon jätekeskuksen toimintaa ohjaavat ympäristöluvat.

Hangassuon jätteenkäsittelyalueet on rakennettu pinta- ja pohjarakenteiltaan tiiveiksi niin, että jätteiden loppusijoituksen ympäristövaikutukset on minimoitu. Hoidon tavoitteena on minimoida jätteistä aiheutuvat terveys- ja ympäristöhaitat.

Keskeisiä ympäristönsuojelutoimia ovat kaatopaikkavesien ja -kaasujen hallinta. Ympäristövaikutuksia seurataan tarkkailuohjelman mukaisesti. Pinta-, pohja- ja suotovesistä tarkkaillaan säännöllisesti fysikaaliskemiallisia suureita sekä raskasmetalleja.

JÄLKIHOITO

Hangassuon vanhan alueen jälkihoito on merkittävä ympäristönsuojeluinvestointi, jolla pyritään saamaan talteen mahdollisimman hyvin alueen kaatopaikkakaasut ja kaatopaikkavedet. Jälkihoidon pintarakennetyöt tehtiin vuosina 2009-2013. Jälkihoidon seurantavaihe kestää kymmeniä vuosia.

BIOKAASUSTA SÄHKÖÄ

Kaatopaikkakaasujen haitallisia vaikutuksia vähennetään kaasun talteenotolla. Kaatopaikkakaasua on kerätty jätetäyttöön rakennetun putkiston avulla biokaasupumppaamoon Hangassuon jäteasemalla vuodesta 2001 lähtien.

Biokaasu on ohjattu vuodesta 2008 mikroturbiinilaitokseen, jossa siitä on tehty sähköä alueen verkkoon. Biokaasun keräyksellä on merkittävä vaikutus kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Vuoden 2013 aikana biokaasusta valmistettiin sähköä 1754 MWh, josta Hangassuon omaan käyttöön meni 193 MWh.

Mikroturbiinilaitos tuottaa sähköä noin 120 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin.

Biokaasun hyödyntäminen Hangassuon jäteasemalla (pdf, 6.78 Mt)

Kirjoita tähän