Ravinnepankki

Ruoka-avun jakelu koulupäivinä

Useimpiin Porin kouluihin ja päiväkoteihin kuljetetaan lounas päivittäin Cygnaeuksen keskuskeittiöltä. Tämän lisäksi ruokaa valmistetaan itse seitsemässä koulun keittiössä. Tarvittava ruokamäärä on arvioitava ja tilattava ajoissa, mutta ruuan menekki vaihtelee: koululaiset sairastavat, eivät halua syödä tarjolla olevaa ruokaa, tai syövät vähemmän, kuin mitä koululle tilataan. Ylijäänyt kouluruoka hävitetään biojätteenä, ellei parempia ratkaisuja löydy. 

Porin kaupunki mittaa kouluilla syntyvää ruokatarjoiluhävikkiä ja toimittaa ylijääneen kouluruuan aikuissosiaalityön kohtaamispaikkoihin asukastuville ja työttömien yhdistysten päivätoimintakeskukseen asiakkaiden maksutta kotiin vietäväksi ruoka-avuksi. Seurannan ansiosta kouluille tilataan vähemmän ylijäävää ruokaa ja menekin hallinta paranee.

Ravinnepankki-jakelupaikat

Ylijäänyttä kouluruokaa on jaossa arkisin noin klo 13–14 niinä päivinä, kun sitä saadaan kouluilta. Ruoka on maksutonta, ja sitä on jaossa rajallinen määrä. Ruokaa jaetaan omiin astioihin, ja se on tarkoitettu syötäväksi kotona viipymättä. Ruuan säilyttäminen saattaa aiheuttaa elintarvikehygieenisen riskin. Ruokajakelun toteuttamisen järjestää Porin Palveluliikelaitos.

  • Sampolan asukastupa, Kouvonraitti 7
  • Pormestarinluodon asukastupa, Alahangantie 1
  • Pihlavan asukastupa, Harry Gullichsenintie 14
  • Työttömien toimintakeskus, Mikonkatu 21

Ravinnepankki - ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön -hanke

Porin kaupunki toteutti ruokahävikin pienentämiseen ja hyödyntämiseen tähtäävän hankkeen vuosina 2015-2016. Ravinnepankki – ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön –hanketta hallinnoi ympäristövirasto ja sen toteuttamiseen osallistui useita kaupungin yksikköjä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Hanketta rahoittivat Porin kaupunki sekä Ympäristöministeriö Ravinteiden kierrätyksen edistämisen ja Saaristomeren tilan parantamisen RAKI-ohjelmasta.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli ravitsemuspalveluissa (ruokalat, ravintolat) syntyvän ruokahävikin hyödyntäminen kehittämällä ja testaamalla uutta mallia ruoka-avun jakamiseen sekä luomalla uusia verkostoja ja toimintakulttuuria. Kaupungin omien keittiöiden kanssa työskenneltiin myös hävikkimäärien seuraamiseksi. Hävikin vähentämiseksi järjestettiin kampanjoita kouluilla ja päiväkodeilla.

Kotitalouksien ruokahävikin pienentämiseen sekä biojätteen lajittelun ja kiinteistökohtaisen kompostoinnin lisäämiseksi hankkeessa parannettiin kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja -aktiivisuutta. Neuvonnan ja viestinnän uutena menetelmänä kehitettiin ekologisten kotikutsujen konsepti. Kompostoinnin tukemiseksi perustettiin Poriin Kompostointipuisto, jossa kokeiltiin uudenlaista neuvonta- ja kurssitoimintaa. 

Hanke jakautui kolmeen toimintalinjaan:

  1. ruokahävikin hyödyntäminen ruoka-avun menetelmiä kehittämällä
  2. ravinteiden kierrätyksen edistäminen kompostoinnin avulla sekä
  3. ruokahävikin määrän vähentäminen, lajittelun tehostaminen ja kompostoinnin tukeminen ekologisten kotikutsujen avulla.