Alueellinen vastuumuseo

Satakunnan Museo on Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä alueellinen vastuumuseo. 

Alueellisena vastuumuseona Satakunnan Museo huolehtii satakuntalaisesta kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöistä. Satakunnan Museo säilyttää näihin liittyviä aineistoja koko maakunnan alueelta ja tarjoaa museopalveluita maakunnan yleisöille. 

Alueellisena vastuumuseona Satakunnan Museon tehtävänä on kulttuuriympäristöjen suojelu ja hoito sekä siihen liittyvät viranomaistehtävät ja museotoiminnan edistäminen ja ohjaus koko maakunnan alueella.