Kokoelmaohjelma

Satakunnan Museon kokoelmaohjelman laadinta käynnistettiin loppuvuonna 2006 ja ohjelma valmistui 1.6.2009. Kokoelmaohjelman tarkoituksena on esitellä ja kirjata ne tavoitteet ja menettelytavat sekä eettiset toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat Satakunnan Museon kokoelmatoimintaa, kokoelmien kartuttamista, dokumentointia ja hallintaa sekä kokoelmien käyttöä. Kokoelmaohjelma toimii sekä suunnittelun apuna että kokoelmatyön työkaluna ja esimerkiksi oppaana uuden työntekijän perehdyttämisessä. Kokoelmaohjelmassa myös määritellään keruun painopistealueet.