Kokoelmapoliittinen ohjelma

Kokoelmapoliittinen ohjelma on museon kokoelmatyötä ohjaava asiakirja, jossa määritellään museon kokoelmatyön tavoitteet, periaatteet ja käytännöt sekä museon tallennustyön painopisteet. Kokoelmapoliittinen ohjelma toimii kokoelmatyön päivittäisenä työkaluna ja esimerkiksi oppaana työntekijöiden perehdyttämisessä. Se tarjoaa myös runsaasti lisätietoa museoiden kokoelmatyöstä kaikille asiasta kiinnostuneille. Satakunnan Museon kokoelmapoliittinen ohjelma on hyväksytty Porin kaupungin sivistyslautakunnassa 15.12.2020.

Satakunnan Museon kokoelmatyötä ohjaa myös maakunnan museoiden yhteinen kokoelmaohjelma.Se  kattaa yhdeksän ammatillisesti hoidetun Satakunnan alueen museon kokoelmat. Mukana ovat Satakunnan Museo (perustettu 1888), Rauman museo (1891), Emil Cedercreutzin museo (1916), Huittisten museo (1938), Rauman taidemuseo (1969), Kankaanpään kaupunginmuseo (1974), Porin taidemuseo (1981), Lönnströmin taidemuseo (1987) ja Rauman merimuseo (1999).  

Kokoelmaohjelman tarkoituksena on parantaa alueen museoiden kykyä tunnistaa yhteistä maakunnallista kulttuuriperintöä sekä kyetä tallentamaan juuri niitä aineistoja, jotka ovat oleellisia Satakunnan kulttuuriperinnölle. Maakunnallinen kokoelmaohjelma vastaa tarpeeseen huolehtia myös siitä kulttuuriperinnöstä, joka muuten saattaisi jäädä katveeseen. Ohjelman tarkoitus on lisätä tutkimusta alueen kulttuuriperintöön ja historiaan liittyvistä ilmiöistä.