Arkeologinen kulttuuriperintö

Satakunnan Museon ja Museoviraston välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Satakunnan Museo hoitaa toimialueellaan arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä asiantuntija- ja viranomaistehtäviä.  Museon arkeologi tekee maastotarkastuksia ja neuvoo ja ohjaa muinaisjäännöksiin ja esihistoriaan liittyvissä kysymyksissä.  Maksullisena asiantuntijapalveluna Satakunnan Museo tekee lisäksi mm. arkeologisia selvityksiä ja muinaisjäännösten hoitosuunnitelmia.