Rakennukset ja ympäristö

Puukaupunkialueet, maaseudun vanhat pihapiirit, rannikon kalastusympäristöt ja taajamien tehdasmiljööt ovat yhteistä perintöämme. Mutta eivät vain ne! Keskustojen uudemmat liikerakennukset ja kerrostalot, 1960- ja 70-lukujen lähiöt sekä hyvinvointi-Suomen terveyskeskukset, päiväkodit ja kirjastot muodostavat pääosan tämän päivän ympäristöstä. Satakunnan Museon tehtävänä on vaalia ympäristön eri-ikäisiä kerroksia.

 

Porin tori 2016 Ei vapaakäyttö

Kaupunkikeskustojen toiminnalliset muutokset ja toisaalta ajankohtaiset korjauskysymykset ovat nostaneet sodan jälkeisen ajan arkkitehtuurin suojelukysymykset keskeiseen rooliin myös museoiden tehtäväkentässä. Porin tori 2016. Kuva Erkki Salomaa.

 

Satakunnan Museossa työskentelee näissä tehtävissä rakennustutkija ja rakennuskonservaattori, joihin voi ottaa yhteyttä rakennussuojelu- ja korjausasioissa koko Satakunnan alueelta. Yleisöpalveluiden ohella Satakunnan Museo toimii rakennussuojeluviranomaisena. Tässä tehtävässä museo antaa lausuntoja kuntien kaavoista ja ottaa kantaa korjausrakentamiseen enimmäkseen rakennustarkastajille kertoen mielipiteensä ajateltujen muutosten vaikutuksista rakennusten ja ympäristöjen arvojen säilymiseen. Mikäli rakennus on suojeltu tai sijaitsee arvoympäristössä, pyydetään museolta kommentteja korjaus- ja muutosratkaisuista.

Satakunnan Museolla on yhteistyösopimus Museoviraston kanssa.