Tietoa rakennuksista ja ympäristöistä

Museo on koonnut 1990-luvun alusta lähtien tietoa rakennuksista ja ympäristöistä kaikista Satakunnan kunnista inventoinnein, jotka tehdään museon omaan Pakki -sovellukseen. Tähän saakka tietoja ovat suoraan voineet käyttää vain viranomaiset. Museon tavoitteena on kuitenkin avata rakennusinventoinnit yleisön käyttöön. Tämä työ on vielä kesken.

Joistakin inventoinneista on laadittu myös erillinen raportti.

Pakkisovelluksen rekisteriseloste, by Satakunnan Museo

 

Merikarvian Krookan rantahuoneita

Merikarvian Krookan rantahuoneita. Merellisen Krookan pienimittakaavainen asutus kalastukseen liittyneine rantahuoneineen on omintakeinen osa satakuntalaista rakennusperintöä., by Satakunnan Museo/Liisa Nummelin