Futuromania - Designing Future Living

Näyttely Rosenlew-museossa 8.6.2019 - 2.2.2020

Tulevaisuusvisiot ovat aina kiehtoneet arkkitehteja, ympäristösuunnittelijoita, muotoilijoita ja taiteilijoita. Rosenlew-museossa lauantaina 8.6.2019 avautuva näyttely Futuromania – Designing Future Living tuo 1950 – 1960-lukujen suomalaisten suunnittelijoiden asumis- ja kaupunkiutopioita tähän päivään. Futuromania pureutuu modernismin ajan klassikkosuunnittelijoiden visioihin tulevaisuuden elämäntavasta. Miltä tänään näyttävät puolen vuosisadan takaiset ajatukset tulevaisuudesta, joka on täynnä vapaa-ajan mahdollisuuksia ja rajattomia resursseja?

Matti Suurosen futuristista klassikkorakennusta, Futuroa, esitellään uusista näkökulmista, ja sen rinnalle nostetaan muita arkkitehdin Casa Finlandia -sarjan suunnitelmia. Aarne Ervin Huomispäivän talo hyödynsi Suurosen tapaan muovimateriaaleja. Tapio Wirkkalan Brysselin maailmannäyttelyyn 1958 toteuttama Tulevaisuuden kaupunki 2000 –kilpailuehdotus on näyttelyssä esillä uutena 3D-mallinnoksena. Wirkkalan ehdotus sisälsi suuria veistoksellisia asuinkortteleita, ja kaupungin asukkaita kuljetti sähköllä toimiva, korkealla kulkeva yksiraiteinen juna, monorail. Näyttelyssä esitellään myös Armi Ratian filosofiaa tulevaisuuden asumisympäristöstä, jota kokeiltiin Aarno Ruusuvuoren suunnittelemissa Marikylä-rakennuksissa.

 

Aarno Ruusuvuori 1968, Marisauna. Kuva Simo Rista. Arkkitehtuurimuseo. Rajoitettu käyttö.
Aarno Ruusuvuori 1968, Marisauna. Kuva Simo Rista. Arkkitehtuurimuseo.

Näyttelyn on tuottanut EMMA – Espoon modernin taiteen museo, ja sen kuraattorina on toiminut amanuenssi Laura Kokkonen: ”Monet arkipäiväiset asiat ovat saaneet alkunsa utopistisista ideoista, joita kehiteltiin teknologisen ajan kynnyksellä. Futuromania-näyttely kertoo puolen vuosisadan takaisista ideoista, mutta paljon myös meistä itsestämme. Jotkin näistä tulevaisuudenuskoisista ajatuksista näyttäytyvät nykymaailmalle ristiriitaisina, jopa taakkana. On hienoa, että näitä ideoita esitellään nimenomaan teollisuushistorian museossa.”

Yhteistyökumppaneina näyttelyn tuotannossa ovat olleet Espoon kaupunginmuseo ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö sekä tukijana Innovarch. Myös Arkkitehtuurimuseo, Designmuseo ja Kansallisgallerian arkistokokoelmat ovat lainanneet aineistoja näyttelyä varten.

 

Tapio Wirkkalan Tulevaisuuden kaupunki 2000, tulkinta Voima Graphics. Kuva EMMA.
Tapio Wirkkalan suunnitelma vuodelta 1958: Tulevaisuuden kaupunki 2000. Tulkinta Voima Graphics 2018, 3D-mallinnos. Kuva EMMA - Espoon modernin taiteen museo.