Pikkutulli

Vuonna 1622 valtakunnassa säädettiin ns. pikkutulli, jota jouduttiin maksamaan kaikista torille tai markkinoille myytäviksi tuotavista tavaroista. Jotta pikkutulli pystyttiin keräämään, kaupunki oli ympäröitävä aidalla ja sisään pääsi vain kontrolloiduista porteista. Porissa tulliaita rakennettiin vuosina 1625–1626. Tullimaksupaikoista on jäänteenä muun muassa 5. kaupunginosan Itätulli-nimi.