Kelvottomia käsityöläisiä

Kaupunki ei yleensä tullut toimeen ilman muuraria, mutta vuonna 1676 Porin ainoan muurarin katsottiin olevan "tuhrija" (kluddare) ja kädentaidoiltaan niin heikko, että häntä kiellettiin sakkojen ja työkalujen menettämisen uhalla harjoittamasta ammattiaan!