Lähteet (1765-1809)

Annala, Vilho: Suomen lasiteollisuus 1681-1931. I osa. Ruotsin vallan aika. 1931.


Annala, Vilho: Suomen lasiteollisuus vuodesta 1681 nykyaikaan. II osa. Kehitys 1809 jälkeen. 1948.

Ennekari, Risto: Hacklin – sata vuotta satamassa. Pori. 1998.

Ennekari, Risto: Klanttipoikii ja manttelimiähii – Arkea Porin satamassa. Toim. Risto Ennekari. Pori. 2008.

Granit-Ilmoniemi, E.: Porin kaupungin kauppiaita ja porvareita 1600 – 1880. Pori. 1931.

Helminen, Mikko: Tuorsniemen Pruukinmäen rakennusinventointi ja lasitehtaan rakennushistoria. Satakunnan Museo. 2006.

Kujanen, Hannu: Ahlaisten laivanrakennus 1800-luvulla. Merenkulkuperinnettä Pröttikarvialta Ämpärporiin. Toim.
Outi Kivimäki, Susanna Sallinen & Hannu Vartiainen. 9-22. Rauma. 2008.

Lähteenoja, Aina, Pulkkinen, Osk.: Reposaaren historia. Helsinki. 1942.

Riimala, Erkki (toim).: Navis Fennica. Suomen merenkulun historia osa 1. Puuruuhista syvänmerenpurjehtijoihin. Porvoo. 1993.

Ruuth, J. W.: Porin kaupungin historia II 1558-1809. Toimittanut Mauno Jokipii. Pori. 1958.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809-1939. Kokemäki. 1972.

SARKA. Vesien sylistä Satakunnanksi. Satakunnan Museon vuosikirja 2003-2005. Toim. Sirkka-Liisa Hakala. Pori 2005.