Carl Fredrik Björnberg (1791 - 1849)

Carl Fredrik Björnberg

Kauppias Carl Fredrik Björnberg syntyi Porissa vuonna 1791. Björnberg rakennutti laivoja yhdessä muun muassa kauppahuone Björkman & Rosenlewin kanssa laivanvarustuksen kulta-aikana. Hän erikoistui laivanvarustamisen lisäksi lankkukauppaan 1830-luvulla ja oli tässä kaupungin merkittävin heti Wallenstrålen jälkeen. Hän ymmärsi ajoissa myös sahojen merkityksen ja oli yhdessä Björkman & Rosenlewin kanssa perustamassa vesisahoja Pohjois-Satakuntaan. 

Björnbergistä kehkeytyi todellinen suurliikemies ja hän nousi varallisuudessa Fredrik Frans Wallenstrålen rinnalle ja lopulta ohi. Vuonna 1836 kaupunginvanhimmat totesivat: 
"Hän on sellaisella menestyksellä ja tavattomalla onnella harjoittanut kauppaansa, että hän on vähemmässä kuin kahdessakymmenessä vuodessa kohonnut niin suureen varallisuuteen, että hän kieltämättä on kaupungin rikkain porvari ja kaikkien ammattiveljiensä joukossa harjoittaa laajinta kauppaa."

Björnberg maksoi eniten veroja koko 1830- ja 1840-luvun ajan. Hänen kuolemansa jälkeen suoritetun perunkirjoituksen mukaan hän omisti osuuden kuudessa eri purjealuksessa, kahdessa sahassa ja kahdessa manufaktuurissa. Lisäksi hänellä oli runsaita tavaravarastoja. Yhteensä edellisten yhteisarvoksi arvioitiin 75 000 hopearuplaa. Pietarin Keisarillisessa kauppapankissa hänellä oli sijoitettuna 50 000 hopearuplaa. Björnbergin leski oli kertonut, että ennen kuolemaansa Björnberg oli antanut vanhimmalle pojalleen 20 000 hopearuplaa ja seitsemälle muulle lapselleen kullekin 10 000 ruplaa.