Tehtaiden sijainti

Ne suuremmat teollisuuslaitokset, jotka perustettiin Poriin 1850 - 1860 -luvuilla, rakennettiin varsinaisen kaupungin ulkopuolella Isonsannan saarelle, josta alkoi muodostua teollisuusalue. Varsinaisessa kaupungissa sijainneet tehtaat olivat varsin vaatimattomia. Merkittävin oli tontilla nro 266 viidennessä kaupunginosassa sijainnut, vuonna 1855 perustettu Lampen tupakkatehdas.