Pihlavan saha (1875 - )

Pihlavaan rakennettiin vuosina 1874 - 1875 nelikehäinen höyrysaha. Rakennuttajana toimi ruotsalainen Fredriksfors Aktiebolag. Sahan yhteyteen rakennettiin myös proomuveistämö, jossa valmistettiin ne proomut, jotka kuljettivat sahalla jalostettua puutavaraa Reposaarelle lastattavaksi. Reposaaren kautta kuljetettiin 90 % Pihlavan sahan tavarasta ulkomaille.

Pihlavan sahaa 1924

Fredriksfors Aktiebolag ei onnistunut tässäkään sahayrityksessä ja saha siirtyi göteborgilaisen Wil. Röhss & Co:n haltuun vuonna 1880. Hekään eivät onnistuneet yrityksessään ja saha siirtyi lopulta Antti Ahlströmin haltuun vuonna 1889. Ahlström sai näin mainion jalansijan Kokemäenjoen suun sahateollisuudessa.

Sahalla tapahtui suurpalo vuonna 1900 ja se tuhoutui miltei kokonaan. Uuden sahan rakennustyöt aloitettiin miltei välittömästi. Vuonna 1915 viereen rakennettiin uusi 8-raaminen suursaha ja tuotanto kaksinkertaistui. Saha on toiminnassa edelleen.

Pihlavan sahan johdossa oli alun perin Ruotsista palkattuja ammattilaisia. Myös työntekijöitä haalittiin alkuaikoina ruotsinkielisiltä alueilta. Vähitellen suomen kielestä tuli kuitenkin hallitseva. Vuonna 1884 sahalla työskenteli noin 160 henkeä ja 1890-luvulla työntekijöiden määrä vaihteli 295-360 välillä. 1900-luvun alussa parhaina aikoina Pihlavassa sahattiin yötä päivää ja työntekijöitä oli 400-500.