Ulasoorin tiilitehdas (1899 - 1964)

Tanskalaiset tehtailijat Larsen ja Sörensen pystyttivät porilaisten kauppiaiden tuella tiilitehtaan Ulvilan Haistilaan 12 km:n päähän Porin kaupungista. Tehtaalle hankittiin koneet Tanskasta ja Ruotsista. Tehtaan käyttämä savi osoittautui kuitenkin heikkolaatuiseksi ja tuotanto lopetettiin. Tehtaan kohtalosta käytiin pitkiä neuvotteluja, kunnes luonnonvoimat ratkaisivat ongelman. Kokemäenjoen ranta sortui ja tiilitehdas upposi jokeen. Tehtaan koneet nostettiin sukeltajien avulla joesta.

Ulasoorin tiilitehdas Rosenlewin aikaan

Bruno Juselius & Co. perusti vuonna 1899 tiilitehtaan Ulasooriin. Tehdas ryhtyi käyttämään näitä joesta nostettuja koneita. Lisää koneita tilattiin Tanskasta, jossa myös tehdas oli suunniteltu. Voimakoneeksi tuli höyrykone. Vuonna 1903 tehdas tuotti vuodessa 2,6 miljoonaa tiiltä. Myöhemmin tehdas ryhtyi tuottamaan myös kattotiiliä. Tuotanto loppui kuitenkin syksyllä 1906 sattuneeseen tulipaloon, joka tuhosi suurimman osan tehtaasta. 
Tulipalon jälkeen Ulasoorin tiilitehdas siirtyi Rosenlewien haltuun. Rosenlewit rakennuttivat tehtaan uudelleen ja uudet koneet sekä ulkokuivaamot tilattiin Ruotsista. Tuotanto pääsi käyntiin vuonna 1908. Samana vuonna saven kaivamista varten hankittiin kaivinkone. Ennen ensimmäistä maailmansotaa tiiliä kuljetettiin vesitse Turkuun, Helsinkiin, Tallinnaan ja Pietariin. Vuonna 1920 tehdas siirtyi käyttämään sähkövoimaa.

Ulasoorin tiilitehdas Oy liitettiin Rosenlewin yhtiöön vuonna 1933. Vuosituotanto oli alle 2 miljoonaa tiiltä. 1950-luvulla tehdasta uudistettiin sveitsiläisen mallin mukaan ja hankittiin ajanmukaiset koneet sekä kamarikuivaamot ja tunneliuuni. Uudistusten valmistuttua vuonna 1954 Ulasoorin tiilitehdas oli uudenaikaisin koko Euroopassa. Tiiliä pystyttiin nyt valmistamaan ympäri vuoden keskimäärin 4-5 miljoonaa kappaletta. Tehtaan toiminta lopetettiin kuitenkin vuonna 1964, koska Rosenlew päätti sijoittaa tiilitehtaan tiloihin paperisäkkitehtaan. Vuonna 2010 tiloissa toimi Rosenlew – RKW pakkausmateriaalitehdas.