Seikun saha (1872 - )

Wilhelm Rosenlew halusi mukaan nopeasti kehittyvään sahateollisuuteen ja koki, että hänen omistuksessaan oleva Isosannan saha ei ollut tähän riittävä, koska se oli jo jäänyt pieneksi ja tekniikaltaan vanhanaikaiseksi. Rosenlew alkoi suunnitella uuden sahan perustamista vuonna 1871 yhdessä englantilaisten yhtiötovereidensa I.C. im Thurn & Co.:n kanssa. Rosenlew vuokrasi Aittaluodon kruununmailta Seikun saaren 1000 markan vuosivuokraa vastaan. Uudenaikaisen 3-raamisen höyrysahan koneisto tilattiin vuonna 1872 Ruotsista ja Seikun sahasta kasvoi nopeasti alueen suurin yksikkö.

Seikun saha Aittaluodossa vuonna 1911

Vuonna 1884 sahalla työskenteli 200 työntekijää, mutta kymmenen vuotta myöhemmin jo 363 henkeä. Seikun sahaa laajennettiin vuonna 1914. Tuolloin saha oli maan suurin työllistäen noin 750 henkeä.

Vuonna 1941 Rosenlew keskitti sahaustoimintansa Seikun sahalle, jota samalla uudistettiin sotatilasta huolimatta. Sahalle rakennettiin tuolloin kahdeksan pikaraamia. Seikun sahalta vietiin sotakorvauksina puutavaraa vuoteen 1949 saakka. Vuonna 1950 työntekijöitä oli 549. Seikun saha oli vielä 1970-luvulla Suomen kolmanneksi suurin saha ja toimii edelleen vuonna 2010.