Lähteet (1870-1900)

Ahvenainen, Jorma: Suomen sahateollisuuden historia. Porvoo. 1984.


Ahvenainen, Jorma: Piirteitä Satakunnan teollisuuden muuttumisesta 1860-1920. Sarka. Satakunnan Museon vuosikirja. Toim. Leena Sammallahti & Sirkka-Liisa Hakala. Pori. 1999.

Aukia, Markku: Reposaaren sahatyöläisten työstä ja asuinympäristöstä. Satakunnan Museon Vuosikirja 1977. Pori. 1979.

F. A. Juselius. Muistokirjoitus. Julkaissut Sigrid Juséliuksen säätiö. Helsinki. 1941.

Granit-Ilmoniemi, E.: Porin kaupungin kauppiaita ja porvareita 1600 – 1880. Pori. 1931.

Karvinen, Anneli: Pihlavan tehdasyhdyskunnan kehitys. Satakunnan Museon Vuosikirja 1976. Pori. 1976.

Koivuniemi, Jussi: Joen rytmissä. Porin kaupungin historia 1940-2000. Hämeenlinna. 2004.

Korhonen, Teppo: Maalta kaupunkeihin ja taajamiin. Suomen kulttuurihistoria 3. Oma maa ja maailma. 208-214. Helsinki. 2003.

Kuisma, Markku: Modernia Suomea rakentamassa. Suomalaisen arjen historia 3 – Modernin Suomen synty. 2007.

Kuokkanen, Rauno & Leiponen, Kauko: Suomen tiiliteollisuuden historia. Helsinki. 1981.

Lepistö, Vuokko: Joko teillä on primuskeitin?. Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. Historiallisia tutkimuksia 181. Helsinki. 1994.

Lähteenoja, Aina, Pulkkinen, Osk.: Reposaaren historiaa vuodesta 1809 lähtien. Reposaaren historia. Helsinki. 1942.

Nikula, Oscar: Rosenlew koncernen. En hundraårig utveckling från handelshus till storindustri 1853-1953. Helsingfors. 1953.

Nummelin, Liisa: Porin teollisuusympäristöt. Satakunnan Museon julkaisuja 6. Pori 1987.

Peltola, Jarmo: Leveämpi leipä – Elinkeinojen murros (1870-1918). Nouseva maakunta. Satakunnan historia VII (1870-1939). 49-142. Pori 2006.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809-1939. Kokemäki. 1972.

Salmi, Hannu: "Atoomipommilla kuuhun". Tekniikan mentaalihistoriaa. Helsinki. 1996.

Satakunnan Museon arkisto

Schybergson, Per: Työt ja päivät. Ahlströmin historia 1851 - 1981. Vammala. 1992.

Stjernschantz, Göran: Porin Puuvilla 1898 – 1948. Helsinki. 1949.

Suomen teollisuus. Toim. V. A. M. Karikoski, T. K. Kannel, K. A. Lavonius. Helsinki. 1951.

Talve, Ilmar: Suomen sahatyöläisten työstä, työajasta ja palkkaustavasta ennen 1920-lukua. Scripta ethnologica 12. Turku. 1962.

Virtanen, Timo J.: Sata vuotta puhelintoimintaa Porissa. Pori. 1987.