Sofiegartenin saha (1871 - 1901)

Sofiegartenin höyrysaha perustettiin Isonsannan saarelle vuonna 1871 - 1872. Perustaja oli hampurilainen liikemies Wilhelm Winckel. Saha toimi 1860-luvulla perustetun, mutta toimintansa lopettaneen naulatehtaan tiloissa. Sofiegartenin saha joutui piakkoin ruotsalaisten liikemiesten perustaman Fredriksfors Aktiebolagin haltuun. Saha oli ruotsalaisomistuksessa vuoteen 1880, minkä jälkeen se siirtyi omistajalta toiselle. Lopulta Antti Ahlström osti sahan pilkkahintaan vuonna 1896.

Sofiegarten pysyi pienenä verrattuna muihin porilaisiin sahoihin. Vuonna 1884 se työllisti vain noin 30 työntekijää. Höyrysahan tuotanto oli loppujen lopuksi niin heikkoa Rosenlewin sahoihin verrattuna, että sen toiminta lakkautettiin vuonna 1894. Pihlavan sahan palon vuoksi toiminta käynnistettiin hetkellisesti uudelleen vuonna 1900, mutta Pihlavan uuden saharakennuksen valmistumisen jälkeen toiminta lopetettiin kokonaan ja saha purettiin vuonna 1901.

Sofiegartenin höyrysaha sijaitsi nykyisen yliopistokeskuksen (puuvillatehdas) länsipuolella ja silloisen tulitikkutehtaan eteläpuolella.