Porin ensimmäiset sillat

Vanha Charlotta-silta

Kokemäenjoen yli kuljettiin pitkään ainoastaan veneillä. Vuonna 1808 rakennettiin lautta, joka kulki jokirantojen väliä. Ensimmäinen joen ylittävä silta oli puinen ponttonisilta ja se avattiin liikenteelle toukokuussa 1855. Ponttonisilta nimettiin Charlotaksi, koska se avattiin liikenteelle 12.5.1855 Charlotan päivänä. Talveksi Charlotta nostettiin maihin ja joki ylitettiin jäitä pitkin ja kelirikkoaikana veneillä.

Vuonna 1926 valmistui kiinteä Porin silta. Sillan ylityksestä perittiin siltamaksu vuoteen 1945 asti. Siltavahdin keräämällä maksulla koottiin rahaa sillan kunnossapitoa varten. Liikenne joen pohjoispuolelle lisääntyi tehtaiden rakentamisen ja kaupungin laajenemisen myötä.