Lähteet (1900-1939)

Ahvenainen, Jorma: Piirteitä Satakunnan teollisuuden muuttumisesta 1860-1920. Sarka. Satakunnan Museon vuosikirja. Toim. Leena Sammallahti & Sirkka-Liisa Hakala. Pori. 1999.


Aukia, Markku, Virtanen, Timo J.: Porilaisten kaupunki. Elämistä ja tapakulttuuria noin 1880 – 1980. Satakunnan Museon julkaisuja 9. Pori. 1993.

Ennekari, Risto: Hacklin – sata vuotta satamassa. Pori. 1998.

Ennekari, Risto: Klanttipoikii ja manttelimiähii – Arkea Porin satamassa. Toim. Risto Ennekari. Pori. 2008.

Haapala, Pertti: Kun kaikki alkoi liikkua… Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 47-63. 2007.

Historia-lehti nro 2. 2009.

Jäntti, Kalevi: Yhdeksän vuosikymmentä Satamaitoa. Rauma. 1992.

Koivuniemi, Jussi: Joen rytmissä. Porin kaupungin historia 1940-2000. Hämeenlinna. 2004.

Lähteenoja, Aina, Pulkkinen, Osk.: Reposaaren historiaa vuodesta 1809 lähtien. Reposaaren historia. Helsinki. 1942.

Nikula, Oscar: Rosenlew koncernen. En hundraårig utveckling från handelshus till storindustri 1853-1953. Helsingfors. 1953.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809–1939. Kokemäki. 1972.

Salmi, Hannu: "Atoomipommilla kuuhun". Tekniikan mentaalihistoriaa. Helsinki. 1996.

SARKA. Vesien sylistä Satakunnanksi. Satakunnan Museon vuosikirja 2003-2005. Toim. Sirkka-Liisa Hakala. Pori 2005.

Satakunnan Museon arkisto

Schivelbusch, Wolfgang: Junamatkan historia. Jyväskylä. 1996.

Suomen teollisuus. Toim. V. A. M. Karikoski, T. K. Kannel, K. A. Lavonius. Helsinki. 1951.

Uola, Mikko: "Meidän isä on töissä telakalla". Rauma-Repolan laivanrakennus 1945-1991. Helsinki. 1996.