Ahlströmin Pihlavan kuitulevytehdas (1948 - )

Pihlavan tehtaat

Pihlavan sahan sahausjätettä päätettiin hyödyntää rakentamalle tehdasalueelle kuitulevytehdas. Täten aiemmin arvottomasta jätteestä saatiin jalostettua arvokasta rakennusmateriaalia. Tehtaan rakennustyöt käynnistettiin vuonna 1946 ja tuotanto alkoi vuonna 1948. Ahlströmin kuitulevytehdas oli vasta toinen koko maassa. Aluksi tehtaalla valmistettiin vain huokoista kuitulevyä, mutta vuonna 1949 ryhdyttiin valmistamaan myös kovalevyä. Tehdasalueelle valmistui samalla myös uusi voimalaitos, koska kuidutus, levynmuodostus, puristus ja kuivaus vaativat runsaasti energiaa. Voimalaitos käytti sahausjätteen lisäksi kivihiiltä.

Kuitulevytehtaan perustamisen jälkeen Ahlströmin Pihlavan tehtailla työskenteli yhteensä runsaat tuhat henkeä, joista kolmannes valmisti kuitulevyjä. Myöhemmin kuitulevytehtaasta tuli Pihlavan tehtaiden pääyksikkö.