Kaivot

Kaupunkien kaivot eivät aina pysyneet puhtaina, koska niihin pääsi valumaan likaisia katuja ja jopa tunkioita huuhdellut sadevesi. Monien kaivojen vesi oli terveydelle haitallista. Vielä vuonna 1921 Porissa todettiin, että vain neljässä kaivossa kaupungin kaikkiaan neljästätoista oli käyttökelpoista vettä.