Lähteet (Työväestö)

Työväestö

Haapala, Pertti: Tehtaan valossa. Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820-1920. Historiallisia tutkimuksia 133. Helsinki. 1986.

Haapala, Pertti: Kun kaikki alkoi liikkua… Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 47-63. 2007.

Koivuniemi, Jussi: Työläisyhteisön arki ja murros. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 145-167. 2007.

Markkola, Pirjo: Suomalaisen naisen ja miehen elämänkaari. Suomalaisen arjen historia 2 – Säätyjen Suomi, 251-269. 2007.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809-1939. Kokemäki. 1972.

Teinonen, Markku: Porilainen perhe 1881 – 1931. Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia 12. Turku. 1984.


Perhe

Haapala, Pertti: Tehtaan valossa. Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820-1920. Historiallisia tutkimuksia 133. Helsinki. 1986.

Harjula, Minna: Irti kivulloisuuden kahleista. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 83-99. 2007.

Häggman, Kai: Suurperhe, ydinperhe, pyhä perhe? Suomen kulttuurihistoria 3. Oma maa ja maailma. 219-225. Helsinki. 2003.

Koivuniemi, Jussi: Yhteisö ja elämäntapa (1870-1918). Nouseva maakunta. Satakunnan historia VII (1870-1939), 147-188.Pori. 2006.

Lönnqvist, Bo: Ting, rum och barn – Historisk-antropoliska studier i kulturella gränser och gränsöverskridande. Kansatieteellinen arkisto 38. Helsinki. 1992.

Markkola, Pirjo: Suomalaisen naisen ja miehen elämänkaari. Suomalaisen arjen historia 2 – Säätyjen Suomi, 251-269. 2007.

Muroma, Seppo: Suurten kuolonvuosien (1696 - 1697) väestönmenetys Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 161. SHS. Helsinki. 1991.

Teinonen, Markku: Porilainen perhe 1881 – 1931. Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia 12. Turku. 1984.

Muroma, Seppo: Suurten kuolonvuosien (1696 - 1697) väestönmenetys Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 161. SHS. Helsinki. 1991.


Lapset ja nuoret työelämässä

Aukia, Markku: Reposaaren sahatyöläisten työstä ja asuinympäristöstä. Satakunnan Museon Vuosikirja 1977. Pori. 1979.

Franck, Marketta: Homo Ludens - Leikkivä ihminen. Näyttely. Haiharan nukkemuseo 14.4.1990-1.12.1991.

Haapala, Pertti: Tehtaan valossa. Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820-1920. Historiallisia tutkimuksia 133. Helsinki. 1986.

Heinonen, Linda: Tehtaan lapset. Kysymys tamperelaisten tehdaslasten työnteosta 1830–1890-luvulla. Kandidaatin tutkielma. Historian ja filosofian laitos. Tampereen yliopisto. 2008.

Häkkinen, Antti: Elämä täynnä kärsimystä. Suomalaisen arjen historia 2 – Säätyjen Suomi, 179-195. 2007.

Leimu, Pekka: Forssa – Elämää tehtaan pillin mukaan. Työväenkulttuuriprojektin julkaisu N:o 2. Museovirasto. Helsinki. 1983.

Mikkola, Kati: Modernisaation vastavirrassa. Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960. Toim. Hilkka Helsti, Laura Stark ja Saara Tuomaala, s. 169-212. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1101. Helsinki.

Peltola, Jarmo: Leveämpi leipä – Elinkeinojen murros (1870-1918). Nouseva maakunta. Satakunnan historia VII (1870-1939). 49-142. Pori 2006.

Rautakorpi, Kaarlo: Porin Tulitikkutehtaan historia. 1953.

Sarka . Satakunnan Museon vuosikirja 2003 – 2005. Vesien sylistä Satakunnaksi näyttelyopas.

Stjernschantz, Göran: Porin Puuvilla 1898 – 1948. Helsinki. 1949.

Suntiainen-Nurmi, Anne: Muuttuva elämäntapa. Nouseva maakunta. Satakunnan historia VII (1870-1939), 198-225. Pori. 2006.

Talve, Ilmar: Suomen sahatyöläisten työstä, työajasta ja palkkaustavasta ennen 1920-lukua. Scripta ethnologica 12. Turku. 1962.

Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri. –Historiallisia päälinjoja. SKS 355. Helsinki. 1979.


Palkka

Aukia, Markku, Virtanen, Timo J.: Porilaisten kaupunki. Elämistä ja tapakulttuuria noin 1880 – 1980. Satakunnan Museon julkaisuja 9. Pori. 1993.

Heinonen, Visa: Kotitalous mikroskoopin alla. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 169-195. 2007.

Koivuniemi, Jussi: Työläisyhteisön arki ja murros. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 145-167. 2007.

Lepistö, Vuokko: Joko teillä on primuskeitin?. Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. Historiallisia tutkimuksia 181. Helsinki. 1994.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809-1939. Kokemäki. 1972.

Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto. Toim. Kaarina Vattula. Helsinki. 1983.


Aika

Haapala, Pertti: Kun kaikki alkoi liikkua… Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 47-63. 2007.

Kuisma, Markku: Modernia Suomea rakentamassa. Suomalaisen arjen historia 3 – Modernin Suomen synty. 2007.

Ollila Anne: Aika ja elämä. Aikakäsitys 1800-luvun lopussa.SKS 795. Helsinki. 2000.

Salmi, Hannu: "Atoomipommilla kuuhun". Tekniikan mentaalihistoriaa. Helsinki. 1996.

Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri teollistumiskaudella. Suomen kulttuurihistoria 2 – Autonomian aika. 447-471. 1980.


Asuinpaikat

Aukia, Markku: Reposaaren sahatyöläisten työstä ja asuinympäristöstä. Satakunnan Museon Vuosikirja 1977. Pori. 1979.

Innamaa, Kerttu: Suur-Ulvilan historia II. Pori. 1968.

Karvinen, Anneli: Pihlavan tehdasyhdyskunnan kehitys. Satakunnan Museon Vuosikirja 1976. Pori. 1976.

Koivuniemi, Jussi: Joen rytmissä. Porin kaupungin historia 1940-2000. Hämeenlinna. 2004.

Koivuniemi, Jussi: Yhteisö ja elämäntapa (1870-1918). Satakunnan historia VII. Nouseva maakunta. Pori. 2006.

Porin VI kaupunginosan rakennusinventointi 2009. Satakunnan Museo.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809-1939. Kokemäki. 1972.

SARKA. Vesien sylistä Satakunnanksi. Satakunnan Museon vuosikirja 2003-2005. Toim. Sirkka-Liisa Hakala. Pori 2005.

Satakunnan Museon arkisto

Tokila, Heikki: Se assuu Toejoe rannal. Ulvilan Toejoen taajaväkinen yhdyskunta vuoteen 1941. Pori. 2002.


Asuminen

Aukia, Markku, Virtanen, Timo J.: Porilaisten kaupunki. Elämistä ja tapakulttuuria noin 1880 – 1980. Satakunnan Museon julkaisuja 9. Pori. 1993.

Kykyri, Marita: Puurakentaminen Turun kaupungissa. Kaupunkia pintaa syvemmältä – Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX. Toim. Liisa Seppänen, 105-120. Turku. 2003.

Lepistö, Vuokko: Joko teillä on primuskeitin?. Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. Historiallisia tutkimuksia 181. Helsinki. 1994.

Mikkola, Kati: Modernisaation vastavirrassa. Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960. Toim. Hilkka Helsti, Laura Stark ja Saara Tuomaala, s. 169-212. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1101. Helsinki.

Ruuth, J. W.: Porin kaupungin historia II 1558-1809. Toimittanut Mauno Jokipii. Pori. 1958.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809-1939. Kokemäki. 1972.

Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto. Toim. Kaarina Vattula. Helsinki. 1983.

Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri. –Historiallisia päälinjoja. SKS 355. Helsinki. 1979.

Vuorela, Toivo: Kansanperinteen sanakirja. Porvoo. 1979.

Yle opetus: Arjen historia. Eilisvisio. http://yle.fi/arjenhistoria/eilisvisio_iso.html


Hygienia

Harjula, Minna: Irti kivulloisuuden kahleista. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 83-99. 2007.

Häkkinen, Antti: Elämä täynnä kärsimystä. Suomalaisen arjen historia 2 – Säätyjen Suomi, 179-195. 2007.

Lepistö, Vuokko: Joko teillä on primuskeitin?. Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. Historiallisia tutkimuksia 181. Helsinki. 1994.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809-1939. Kokemäki. 1972.

Tokila, Heikki: Se assuu Toejoe rannal. Ulvilan Toejoen taajaväkinen yhdyskunta vuoteen 1941. Pori. 2002.

Yle opetus: Arjen historia. Eilisvisio. http://yle.fi/arjenhistoria/eilisvisio_iso.html


Ruoka (vuokraviljelystä puuttuu yksi lähde, Nummelin ei varma)

Aukia, Markku, Virtanen, Timo J.: Porilaisten kaupunki. Elämistä ja tapakulttuuria noin 1880 – 1980. Satakunnan Museon julkaisuja 9. Pori. 1993.

Häkkinen, Antti: Elämä täynnä kärsimystä. Suomalaisen arjen historia 2 – Säätyjen Suomi, 179-195. 2007.

Lepistö, Vuokko: Joko teillä on primuskeitin?. Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. Historiallisia tutkimuksia 181. Helsinki. 1994.

Muroma, Seppo: Suurten kuolonvuosien (1696 - 1697) väestönmenetys Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 161. SHS. Helsinki. 1991.

Nummelin, Liisa: Maatalous kaupungissa – Maanviljelys ja karjanhoito Porin kaupungissa 1880-luvulta 1940-luvun lopulle. Suomalaisen ja vertailevan kansatieteen Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto. 1988.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809-1939. Kokemäki. 1972.


Vaatteet

Heinonen, Visa: Kotitalous mikroskoopin alla. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 169-195. 2007.

Lönnqvist, Bo: Kansanpuku ja kansallispuku. Helsinki. 1979.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809-1939. Kokemäki. 1972.

SARKA. Vesien sylistä Satakunnanksi. Satakunnan Museon vuosikirja 2003-2005. Toim. Sirkka-Liisa Hakala. Pori 2005.

Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri teollistumiskaudella. Suomen kulttuurihistoria 2 – Autonomian aika. 447-471. 1980.

Tamminen, Marketta: Pukeutuminen. Suomalaisen arjen historia 1. Savupirttien Suomi. 115 – 121. Helsinki. 2006.

Satakunnan Museon arkisto


Tarinat

Satakunnan Museon arkisto

Tokila, Heikki: Se assuu Toejoe rannal. Ulvilan Toejoen taajaväkinen yhdyskunta vuoteen 1941. Pori. 2002.