Säätyläisnaiset ja sairastelu

Säätyläisnaiset kantoivat huolta perheensä terveydestä – heille sairastelu oli myös sovelias ja sallittu tapa reagoida vastoinkäymisiin. Yleisesti kotien sisällä tapahtuva terveydenhoito katsottiin naisten tehtäväksi, myös työläiskodeissa.