Kotieläimiä

Porissa oli edelleen 1800-luvun alussa runsaasti kotieläimiä. Vuosisadan lopulla karjan määrä alkoi pienentyä. 1850-luvulla kaupungissa oli vielä n. 500 hevosta. Lehmiä ja vasikoita oli 1870-luvun lopulla n. 650. Lisäksi kaupungissa oli härkiä, lampaita ja sikoja. Kanoja tepasteli ihmisten pihoilla 1890-luvun lopulla n. 600. Eläimiä pidettiin vielä pitkään 1900-luvulla. Vuonna 1929 kaupungissa oli kaikkiaan 140 navettaa. Vuonna 1927 sikojen pito kiellettiin I - IV kaupunginosassa johtuen valtakunnallisesta terveydenhuoltosäännöstä. Vuonna 1949 samoissa osissa kiellettiin myös navettojen ja tallien rakentaminen. Vuoden 1965 terveydenhoitolaki kielsi eläinsuojan tai -tarhan pidon väestökeskuksessa. Poikkeuslupiakin annettiin: Porissa on pidetty karjaa vielä 1970-luvulla V osassa ja 1980-luvun alkuun saakka VI osassa.