Satakunnan Museon kuva-iltamat

Keskustan ristikkäispuistot - kuva-iltamat

Keskiviikkona 25.9. klo 17.30 Satakunnan Museo, Taavi-lava

Porin keskustaa halkovien ristikkäispuistojen historia ulottuu viimeisen suuren kaupunkipalon 1852 jälkeiseen aikaan ja Porin uudelleenkaavoitukseen. Puistokadut tarvittiin estämään uusien tulipalojen leviäminen. Puistokaduista muodostui omaleimainen ja arvokas osa Porin kaupunkikuvaa ja niiden varsille rakennettiin kaupungin edustavimpia asuin-, liike- ja julkisia rakennuksia. Palon jälkeen rakennetut matalat puutalot purettiin muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta etenkin 1960-90-luvuilla ja niiden tilalle rakennettiin suomalaisille kaupungeille ominaiseen tapaan 6-7-kerroksisia kerrostaloja. Edelleen arvostetut puistokadut Etelä-, Pohjois-, Länsi- ja Itäpuisto ovat kuitenkin jäljellä. Monet uudempiinkin taloihin rakennetut elokuvateatterit, kaupat ja kokoontumistilat ovat saaneet antaa tilaa uusille käytöille.

Voit tuoda mukanasi valokuvia, joita mahdollisesti digitoidaan Satakunnan Museon kokoelmiin.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tule muistelemaan!