Yläkoulu ja lukio

Airion kulma ennen

Airion kulma ennen. Kuva Satakunnan Museon kokoelmat

Poria ja porilaisia 1930-1950 -luvulla

Korsmanin talo on tyypillinen sodan jälkeisen ajan porilaiskoti kaikkine kalusteineen ja esineineen. Korsmanilla voidaan käsitellä konkreettisesti tavallisen perheen elämää ja arkea.

Korsmanin talon vierailun johdantona on sotaa edeltävää ja sodan jälkeistä Poria käsittelevä, valokuviin perustuva johdanto (Power Point). Kuvasarjan aiheina ovat mm. Pori ennen sotaa, sota-ajan vaikutukset, jälleenrakentaminen, pula-aika, kotitalous, hygienia ja vapaa-aika.

Vierailuun on hyvä varata aikaa 60 minuuttia. Ryhmäkoko max 25 oppilasta.

 

Muuta
Toivon pihapiirin ja sen rakennusten avulla voi tutustua Porin kaupungin historiaan paitsi historian, myös monien muiden oppiaineiden, kuten ympäristötiedon, yhteiskuntaopin tai kuvataiteen tunneilla. Opetusta voidaan räätälöidä opettajien toivomaan mukaan painottamalla esim. kotitaloutta, rakennustekniikkaa, kierrätysteemaa, käsityötä tai esimerkiksi maalin (munatempera) valmistusta, pigmenteillä sävytystä ja maalausta lumppupahville (varattava aikaa vähintään 2 tuntia ja lisäksi materiaalimaksua 1 €/oppilas). Myös useamman oppiaineen yhteisprojektit ovat mahdollisia.


Vierailu on aina opastettu.

Maksuton opastus
•Porin kaupungin sivistystoimialan alaiset ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden ryhmät
•Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulun ryhmät
•Björneborgs svenska samskolan ryhmät

Opastusmaksu 30 €
•Porin yksityiskoulujen, esim. Steinerkoulun ja Kristillisen koulun ryhmät
•WinNovan eli Porin ammattiopiston, Porin aikuiskoulutuskeskuksen ym. ryhmät
•SAMKin, ym. porilaisten ammattiopistojen ryhmät
•Porin kaupungin ulkopuolisten  koulujen ja ammattiopistojen erityisryhmät
•Porin ulkopuolelta tulevien koulujen ja ammatti- ym. oppilaitosten ryhmät

 

Lisätietoja ja varaukset: 02-6211051