Rakenna hirrestä talo!

Jo kolmasluokkalaiset jaksavat nostaa hirsiä

Jo kolmasluokkalaiset jaksavat nostaa hirsiä. Kuva Carita Tulkki Satakunnan Museon kokoelmat

Rakennuskulttuuritalo Toivon pihassa on mahdollisuus kokeilla pienen hirsitalon eli Pikkutalon rakentamista. Pikkutalo on oikea, pieni (2 m x 2,7 m) hirsirakennus, joka on tehty tavallista ohuemmista "minihirsistä", jotta lapset jaksavat niitä nostaa. Hirret on veistetty piilulla kauniin aaltoleviksi, ne on varattu, nurkissa on salvokset ja ikkuna- ja oviaukoissa karapuut.

Hirsikehikkoa mahtuu pystyttämään max 12 oppilasta kerrallaan. Pystytykseen kuluu noin puoli tuntia. Isommat luokat on jaettava kahteen ryhmään, jolloin toinen puoli luokkaa on pystyttämässä taloa rakennuskonservaattorin johdolla, kun toinen puoli vierailee Korsmanin talossa vuonna 1951.

Suosittelemme hirsitalon pystytystä 3. luokasta ylöspäin.

Hirsitalon pystytykseen kuluu noin 30 minuuttia

Hirsitalon pystytykseen kuluu noin puoli tuntia. Kuva Carita Tulkki Satakunnan Museon kokoelmat