Toivo: Koulut ja päiväkodit

Toivon ja Korsmanin talon pihapiirin rakennukset on rakennettu vuosien 1820 - 1907 välillä.

Toivon ja Korsmanin talon pihapiirin rakennukset on rakennettu vuosien 1820 - 1907 välillä. Kuva Kalle Virtanen Satakunnan Museon kokoelmat

Kouluille ja päiväkodeille suunnatut opetuspaketit

Rakennuskulttuuritalo Toivon ja Korsmanin talon kulttuuriperintöopetuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret omaan lähiympäristöönsä. Painopisteenä on rakentaminen ja "tavallisten" ihmisten asuminen ja arki.

Vanhimmilta osiltaan lähes 200-vuotiaiden hirsirakennusten ympäröimä Rakennuskulttuuritalo Toivon pihapiiri kertoo rakentamisesta, asumisesta ja arjesta Porissa siihen aikaan, kun lähes kaikki kaupunkilaiset asuivat vielä puutaloissa. Toivon talon vanhimmat osat ovat 1800-luvun alusta, Piharivissä eletään 1800-luvun loppua ja Korsmanin talossa vieraillaan porilaiskodissa vuonna 1951. Sekä Toivossa, Piharivissä että Korsmanissa kaikkiin esineisiin saa koskea.

Vierailua Toivoon ja Korsmanin taloon suositellaan erityisesti esikouluille, kolmannelle  ja kahdeksannella luokalla, mutta kaikenikäiset koululaiset ovat tervetulleita. Koulut voivat vierailla sopimuksen mukaan sekä Toivossa että Korsmanin talossa. Opetuksen painopistettä voidaan myös räätälöidä opettajien toivomaan suuntaan, painottaen jotakin eritysaluetta. Myös useamman oppiaineen yhteisprojektit ovat mahdollisia.

Vierailu Korsmanin talossa ja Toivossa on aina opastettu. Opastus varataan Toivosta, p. 02 621 1051 tai toivo(at)pori.fi.  Vierailu kannattaa varata ja suunnitella hyvissä ajoin. Opastus voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden mukaan.

Opastus on ilmainen Porin kaupungin sivistystoimialan alaisille päiväkodeille, ala- ja yläkouluille sekä lukioille, Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulun ryhmille sekä Björneborgs svenska samskolanille.

Muille kouluille ja oppilaitoksille opastus on maksullinen à  30 € / ryhmä (katso ryhmäkoot opetuspakettien kohdalta).