Maksut ja laskutus

Valvontatoiminnan maksut

Satakunnan pelastuslaitos on alkanut periä vuoden 2013 alusta lukien maksuja suorittamastaan valvonnasta kuten palotarkastuksista. Laskutus perustuu todellisiin kustannuksiin sekä pelastustoimen valtakunnallisiin suosituksiin maksullisuuden toteuttamisesta. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 26.10.2012 päättänyt maksujen käyttöönottamisesta ja maksujen suuruudesta. Palotarkastusmaksu on arvonlisäveroton.

Asuinrakennusten valvontamaksut

Asuinrakennusten kuten omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen yleiset palotarkastukset säilyvät edelleen maksuttomina. Asuinrakennusten palotarkastuksia tehdään keskimäärin 10 vuoden välein. Muut perittävät maksut näkyvät alla olevassa taulukossa.

 

Asuinrakennusten palotarkastuksetPerusmaksuTuntiveloitus
(1 tunnin ylittävältä ajalta)
Yleinen palotarkastusmaksutonmaksuton
Jälkipalotarkastus50 €maksuton
Pyydetty ylimmääräinen palotarkastus50 €48 €/alkava tunti

Erityinen palotarkastus
- Omakotitalot yms.
- Pelastussunnitelmavelvolliset
taloyhtiöt (vähintään 3 asuntoa)

maksuton
50 €
maksuton
48 €/alkava tunti
 

Yritysten ja laitosten valvontamaksut

Yritysten ja laitosten palotarkastukset ovat pääsääntöisesti maksullisia. Yrityksissä ja laitoksissa palotarkastusmaksun maksaa joko rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja sen mukaan, miten he ovat esimerkiksi vuokrasopimuksessa sopineet. Perusmaksu sisältää kaksi työtuntia, minkä lisäksi tarvittaessa peritään tuntihinta jokaiselta alkavalta tunnilta. Tarkastukseen sisältyvään aikaan lasketaan mukaan varsinaisen tarkastuksen lisäksi tarkastusta edeltävät työtehtävät, matkat ja pöytäkirjan laatimiseen kulunut työaika. Määräaikaisia palotarkastuksia tehdään yrityksiin ja laitoksiin 1 – 5 vuoden välein.

 

Muiden valvontakohteiden
(yritykset ja laitokset) palotarkastukset
Perusmaksu

Tuntiveloitus

(2 tunnin ylittävältä ajalta)

Yleinen palotarkastus100 €48 €/alkava tunti
Jälkipalotarkastus100 €48 €/alkava tunti
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus50 €48 €/alkava tunti
(1 h ylittävältä ajalta)
Erityinen palotarkastus100 €48 €/alkava tunti
Yleisötilaisuuden palotarkastus100 €48 €/alkava tunti