Ilmoitus paloriskistä asunnossa

Viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja sen henkilöstöä sekä esimerkiksi palvelu- ja tukiasumista järjestäviä toiminnanharjoittajia ja heidän palveluksessaan olevaa henkilöstöä. Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ennaltaehkäistä onnettomuuksia. 

Esimerkkejä mahdollisista vaaroista ja riskeistä:

  • Asuntoon ja/tai sen välittömään ympäristöön on kertynyt huomattava määrä tavaraa tai jätettä.
  • Asunnossa liikkuminen tai asunnosta poistuminen on vaarantunut tai on vaara, että palo voi syttyä ja levitä poikkeuksellisen nopeasti.
  • Liedellä tai tulisijan välittömässä läheisyydessä säilytetään ylimääräistä tavaraa.
  • Sauna on täynnä tavaraa tai kiukaan välittömässä läheisyydessä on tavaraa.
  • Asunnossa on vaarallisia sähkölaiteviritelmiä.

Palonvaaraa arvioidessa apuna voi käyttää palonvaara -kuvastoa.

Ilmoituksen paloriskistä voi tehdä tämän linkin kautta: http://apps.pelastuslaitokset.fi/vaarailmoitus/