Ilotulitteiden yksityinen käyttö

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä vähintään viittä vuorokautta ennen tapahtumaa. Pelastusviranomainen tekee asiasta kirjallisen päätöksen. Pelastusviranomainen voi asettaa toiminnalle turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia tai kieltää käytön. Muunlaisia kuin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä tai CE- merkittyjä  ilotulitteita ei saa käyttää.


Kaupasta saatavien ilotulitteiden käytöstä ei tarvitse tehdä ilmoitusta 31.12. klo 18:00 ja 1.1 klo 02:00 välisenä aikana. Ns. venetsialaisviikonloppuna, eli elokuun viimeisenä lauantaina kello 18 - 24 saa ampua taajama-alueiden ulkopuolella, saaristossa ja haja-asutusaluilla, ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Metsäpalovaroituksen ollessa voimassa ampuminen on kielletty.

 

Ilotulitteiden käyttö on kuitenkin kiellettyä aina:

Porissa

  • Kaupunginosat 1-6
  • Uusikoivisto

 

Ilotulituskieltoalue Porissa

Raumalla

  • Vanha Rauma
  • Sataman alue

 

Ilotulituskieltoalue Vanha Rauma

 

Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja käyttäjälle itselleen tai ulkopuolisille. Lue liitteestä ohjeita ilotulitteiden käyttöön.

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg.

Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.