Nuohous Satakunnassa

Nuohouksen tarkoitus

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on poistaa niihin kerääntynyt palamisjäte, ettei tämä aiheuta palovaaraa. Säännöllinen nuohous edistää täydellistä palamista ja tämän kautta taloudellista energian käyttöä. Nuohous myös vähentää päästöjä luontoon ja asumisviihtyvyys lisääntyy kun tulisijat savuhormeineen ovat kunnossa.

Nuohouksen vastuu

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu säännöllisesti. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuus on myös huolehtia siitä, että nuohooja voi suorittaa nuohouksen turvallisesti. Asukkaan tulee pitää kunnossa kattotikkaat, kattoturvavarusteet ja huolehtia turvallisesta kulusta katolla.

Kuinka usein nuohotaan?

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Kuka nuohoaa?

Nuohouspalveluja voi tilata vapaasti alan yrittäjiltä. Nuohoustöitä tekevällä tulee olla nuohoojan ammattitutkinto. 

Nuohoustodistus

Nuohooja antaa aina suoritetusta nuohouksesta nuohoustodistuksen, joka on hyvä säilyttää seuraavaan nuohouskertaan. Nuohoustodistuksella voi tarvittaessa osoittaa valvontaa tekevälle pelastusviranomaiselle, että rakennuksen nuohouksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Nuohoojan nuohoustodistukseen kirjaamien havaintojen perusteella on myös mahdollista seurata ja arvioida tulisijan ja hormin kunnon kehittymistä. Nuohoustodistukseen merkitään rakennuksen osoitteen ja nuohoustyön suorittajan lisäksi nuohouksen ajankohta ja tehdyt toimenpiteet sekä kaikki nuohoojan havaitsemat viat ja puutteet.

Nuohoajat: 
 

Jos havaitset tulisijassa tai savuhormissa sellaisia vakavia vikoja tai puutteita, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, on niistä Pelastuslain 62 §:n mukaan ilmoitettava kirjallisesti pelastuslaitokselle. Myös sellaisista vakavista puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen, on hänen ilmoitettava pelastuslaitokselle. 

Ilmoitukset tehdään sähköpostitse kirjaamoon: kirjaamo@satapelastus.fi 

Ilmoituksessa tulee olla vähintään seuraavat asiat:

- Vakavan vian tai puutteen kuvaus
- Kohteen osoite ja kohteen edustajan yhteystiedot
- Ilmoittajan yhteystiedot