Nuohous Satakunnassa

Nuohouksen tarkoitus

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on poistaa niihin kerääntynyt palamisjäte, ettei tämä aiheuta palovaaraa. Säännöllinen nuohous edistää täydellistä palamista ja tämän kautta taloudellista energian käyttöä. Nuohous myös vähentää päästöjä luontoon ja asumisviihtyvyys lisääntyy kun tulisijat savuhormeineen ovat kunnossa.

Nuohouksen järjestäminen

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalveluiden järjestämisestä (linkki pelastuslaki 59 § kohtaan) alueellaan sekä määrittelee nuohouksesta perittävän maksun (linkki hinnastoon) Satakunnan pelastuslaitoksella on käytössä piirinuohousjärjestelmä.

Nuohouksen vastuu

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu säännöllisesti. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuus on myös huolehtia siitä, että nuohooja voi suorittaa nuohouksen turvallisesti. Asukkaan tulee pitää kunnossa kattotikkaat, kattoturvavarusteet ja huolehtia turvallisesta kulusta katolla.

Kuinka usein nuohotaan?

Kerran vuodessa nuohotaan:

  • Kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen. Erikseen sovittaessa nuohooja puhdistaa myös suuluukuttoman takan tulipesän.
  • Kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan tulipesän ja tulipinnat nuohooja puhdistaa, jos siitä erikseen sovitaan.
  • Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisesti käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineeen.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan:

  • Yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen.

Jos rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja nuohottava ne ennen käyttöönottoa.

Piirinuohoojan velvollisuus on sopimuksensa perusteella huolehtia omassa nuohouspiirissään lakisääteisen nuohouksen suorittamisesta oma-aloitteisesti ilman kiinteistön omistajan pyyntöä. Rakennuksen omistaja tai haltija on kuitenkin viime kädessä vastuussa, että tulisijat ja hormit tulevat nuohotuksi.

Nuohous maksu

Satakunnan pelastuslaitoksen alueella nuohoustaksa on 0,77 € / yksikkö (alv 0 %). Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24%