Pienkiinteistöjen palotarkastus

Asuinrakennusten palotarkastus

Palotarkastuksella valvotaan, että tarkastuskohteessa rakennukset ympäristöineen ovat turvalliset. Lisäksi huolehditaan, että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun säädöksien ja määräysten edellyttämällä tavalla.

Tarkastuksen yhteydessä annetaan tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskevaa neuvontaa. Asuinrakennuksiin ja niihin palo- ja henkilöturvallisuuden kannalta rinnastettaviin kohteisiin suoritetaan palotarkastus pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti. Nykyinen tarkastusväli on kymmenen vuotta.